0+ mld Kč
TRŽBY KLIENTŮ
0+
DAŇOVÝCH SPORŮ
0+ mio Kč
UŠETŘENO NA DANÍCH KLIENTŮM
0let
PORADENSKÉ PRAXE

Daňové poradenství

 • poradenství týkající se zahájení podnikání a splnění všech zákonných povinností
 • zpracování a podání veškerých daňových přiznání a hlášení
 • poradenství zaměřené na optimalizaci daní a odvodů
 • řešení sporů s finančními úřady a pomoc při komplikovaných daňových kontrolách
 • zastupování ve věcech dotací

Daňové spory

 • zastupování při jednání s finančním úřadem a při daňových kontrolách
 • zastupování při jednání s ostatními orgány státní správy (celní úřady, zdravotní pojišťovny, správa sociálního zabezpečení)
 • zastupování při podávání žalob proti rozhodnutím finančního úřadu a proti rozhodnutím jiných úřadů
 • zastupování při podávání návrhů k zamezení zbytečných průtahů a obrana před protiprávním jednáním ze strany finančních úřadů

Daňové škody

 • uplatňování náhrady škody při nesprávném úředním postupu vůči úřadům
 • zastupování při podávání žalob na náhradu škody

Pár čísel z praxe

Více než tři čtvrtiny firem nevyužívá služeb daňového poradce a spoléhá se i v daňových záležitostech na svou účetní. Většina z těchto firem tak přichází zbytečně o drahocenné peníze a navíc se dennodenně vystavuje riziku vzniku daňových sporů či přímo škod.

0%
0%

Téměř polovina firem se snaží vyřešit a urovnat své daňové spory s finančními úřady na vlastní pěst bez pomoci zkušeného daňového poradce. Čas strávený jednáním s úřady a následný finanční postih tyto firmy v konečném důsledku stojí více peněz, než by firmu stálo zaangažování daňového poradce hned na začátku sporu.

V naprosté většině případů dokáže zkušený daňový poradce nalézt řešení, které pro firmu znamená snížení finanční zátěže nebo snížení rizika postihu ze strany finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení nebo zdravotní pojišťovny. Firmy, které se snaží řešit daňové záležitosti svépomocí, velmi často končí u řešení, která jsou buďto velmi riziková nebo nepřináší maximálně možný přínos, který by pro ně zajistil zkušený profesionál.

0%
0%

Firmy se často obávají, že poradenství daňového profesionála je časově náročné a drahé, přitom ve dvou třetinách případů postačí jedna konzultace a čas poradce věnovaný řešené věci v rozsahu do 5 hodin. Navíc firmy, které již delší dobu využívají služeb daňové poradce, jsou schopny plánovat svou činnost i s ohledem na jejich daňový režim. Tím dokáží snížit daňové břemeno i bez aktivní součinnosti daňového poradce.

JUDr. Ing. Martin Kopecký

Martin Kopecký

V praxi se zaměřuji na poradenství týkající se výběru nejvhodnější formy pro podnikání z hlediska právního, účetního i daňového, daňovou optimalizaci stávajících i plánovaných transakcí, zastupování klientů před finančním úřadem při sporech a navrhováním strategie pro další vedení daňových sporů. Mezi moje klienty patří jak velké průmyslové podniky, tak i menší společnosti a podnikající fyzické osoby.

Jsem soudním znalcem v oboru Ekonomika se specializací na transferové ceny.

Daňovým poradenstvím se zabývám od roku 1999. Daňový poradce jsem od roku 2004 s číslem osvědčení 3826. Při práci pro klienty uplatňuji zkušenosti jak z velkých mezinárodních poradenských společností tzv. velké čtyřky (Deloitte, PwC), tak i z práce v mezinárodní právní kanceláři (Baker McKenzie) a ryze české poradenské společnosti (Rowan Legal).

Podnikatelskou fakultu Vysokého učení technického jsem absolvoval v roce 1996 a Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 1999. Rigorózní zkouška na téma investičních pobídek jsem vykonal v roce 2001 také na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

Odbornost, efektivnost, diskrétnost

a individuální přístup ke každému klientovi je naprostý základ toho, co můžete ode mne očekávat.

Jako právník specializující se na daně Vám dokáži nabídnout více, než většina daňových poradců.

Jsem aktivním členem
Komory daňových poradců

KDP ČR

Pravidelně předkládám k projednání příspěvky k daňové legislativě.

Jsem členem prezidia Komory daňových poradců České republiky.

Jsem soudním znalcem

v oboru Ekonomika se specializací na transferové ceny.

Působím v regionu Praha,
Praha-východ a okolí.

VYŽÁDEJTE SI ÚVODNÍ KONZULTACI ZDARMA