Moje činnost v Komoře daňových poradců ČR

J
sem aktivním členem sekce daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty. Pravidelně se účastním připomínkových řízení k nové daňové a účetní legislativě.

Na základě situací, které se vyskytují u klientů, jsem v rámci koordinačního výboru Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství předkládal nebo se podílel na předložení a projednání následujících příspěvků:

468/16.12.15 Daňové důsledky bezplatného výkonu funkce nebo jiné činnosti

453/22.04.15 Zveřejnění účtu vedeného (i) nebankovní institucí a zveřejnění účtu vedeného (ii) prostřednictvím tzv. virtuální banky

444/18.02.15 Uplatnění odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně v případě vlastního vzdělávacího zařízení

414/13.11.13 Služby spojené s pojištěním nebo zajištěním

407/11.09.13 Uplatnění daňového odpočtu u darů poskytnutých ze společného jmění manželů

387/19.12.12 Oprava základu daně u finančního leasingu použitých věcí

383/23.10.12 Použití zvláštního režimu pro obchodníky s použitým zbožím v případě finančního leasingu a určení základu daně v případě odkladu určení ceny

339/14.09.11 Uplatňování DPH v případě nepeněžních vkladů a souvislosti v oblasti účetnictví a daně z příjmů právnických osob

332/30.03.11 Výklad pojmu „účast na řízení“ jako podmínka pro tvorbu daňových opravných položek podle zákona o rezervách

293/20.01.10 Některé otázky k praktické realizaci ustanovení § 36 odst. 7 ZDP

267/18.03.09 Daňové dopady změny právního důvodu pohledávky

278/24.06.09 Sjednocení výkladu ustanovení § 22 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů

275/20.05.09 Daňová uznatelnost nákladů na mezinárodní pronájem pracovní síly

218/13.02.08 Režim zákonných rezerv v případě přeměn společností při současné změně účetního období

214/17.12.07 Výklad některých pojmů v zákonech o energetických daních

179/23.05.07 Nepeněžní formy úhrady za plnění pro účely DPH

135/29.06.06 Podmínky pro přiznání a zaplacení daně podle § 108 odst. 1 písm. m) ZDPH

125/25.04.06 Uplatňování sankce podle § 104 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH

103/25.01.06 Daňové povinnosti při rozdělení obchodní společnosti – komplexní materiál