Open/Close Menu daňové poradenství, daňové spory

Finanční správa v rámci tzv. koordinačního výboru potvrdila způsob, jakým by z hlediska DPH mělo být nakládáno se zaměstnaneckými kartami pro čerpání benefitů od třetích osob. Přístup daňové správy uvedený v závěru tohoto koordinačního výboru lze považovat za správní praxi, která by měla být závazná pro orgány finanční správy. Pokud tedy má konkrétní benefitní karta…

Ačkoliv zákona o daních z příjmů uvádí, že příjmy z provozu výroben elektřiny, ke kterému není vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem, patří mezi ostatní příjmy a zdaňují se podle § 10 zákona o daních z příjmů, faktem je, že pokud poplatník má příjmy ze zeleného bonusu nebo ze zvýhodněné výkupní ceny, což byl v minulosti téměř výhradní důvod pro pořízení FVE, pak licenci mít musí a proto celý tento příjem má zdaňovat podle § 7 zákona o daních z příjmů.
Lze tedy říci, že i po novele zákona o daních z příjmů, se u zdaňování příjmů z FVE nic podstatného nemění a nadále se tyto příjmy daní jako příjmy z podnikání. To má samozřejmě i dopad na sociální a zdravotní pojištění a čerpání některých dávek sociálního zabezpečení. Ačkoliv zřejmým cílem novely energetického zákona a následně zákona o daních z příjmů bylo ulehčit lidem, kteří mají FVE a z tohoto důvodu jsou považováni za aktivní podnikatele, ačkoliv fakticky jde spíše o pasivní příjem.

V praxi často dochází k situacím, kdy plátce DPH musí v rámci svého podnikání provést práce na majetku, který mu nepatří. Typicky se jedná o přeložky inženýrských sítí nebo jiné změny existujících věcí (zejména staveb), přičemž tyto změny ve prospěch plátce může provádět jak externí stavební firma, tak na základě smlouvy případně přímo vlastník dotčené věci.

© 2022 Martin Kopecký